Uncategorized

KALİTE

normfeed-balik-yemi-uretimi-20

Kalite Kontrol

Gelen hammaddelerin analiz sonuçlarının istenilen değerlere uygunluğu ve ürettiğimiz yemlerin kalite kontrolü, alanında uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Normfeed ailesi olarak ürettiğimizin bütün yemlerin kalitesine büyük özen gösterir ve kalite standartlarımızı karşılayıp karşılamadığı titizlikle kontrol edilir.

Üretilen yemlerin kalite kontrolü, sadece her hammaddenin üretim için uygunluğunun detaylı analizi değil; hammaddenin seçiminden, yem yapım aşamaları arasındaki kriterlere, son ürünün sahip olduğu özelliklere ve daha sonraki taşıma, depolama işlemleri dahil pek çok aşamada gerçekleştirilen detaylı kontrollerle sağlanmaktadır. Ürettiğimiz yemler, kalitesine onay verdiğimiz yüksek besin değeri ve sindirilebilirliğe sahip kaliteli hammaddeler ile balığın optimum şekilde yetişmesine uygun olarak formüle edilmiştir.

Hammadde de Kalite Kontrol

Yem yapımında kullanılan hammaddelerin çeşitli olmaları ve sürekli yenilik diyerek alternatif hammadde arayışı içinde olmamız, alınan hammaddelerin farklı işleme yöntemleri kullanılarak işlenmesi gibi nedenlerle, besin değerleri ve kaliteleri farklılık gösterebilmektedir. Tesisimize giren her hammaddenin içerik değerlerinin nasıl olması gerektiğini bilen uzman kalite kontrol ekibimiz ile bu meşakkatli süreci başarıyla sürdürüyoruz. Kültür balıkçılığının sürdürülebilirliği için yerli hammadde üreticilerimize de daima öncelik veriyoruz.

baliklarin-besinsel-gereksinimleri-2

Özel Laboratuvarda Detaylı Analizler

Hammaddelerin girişinden nihai ürün olarak çıkış aşamasına kadar bütün süreç hem fiziksel hem de kimyasal analizlerle kontrol edilir.
Fiziksel analizler ekibimiz tarafından beş duyu organıyla yapılan analizlerdir. Üretilen yemin istenilen çap ve boy uygunluğu, yabancı maddelerin bulunup bulunmadığı, renk, nem, ağırlık testi vb. özelliklerin tespitine dayanır. Bu amaçla, çeşitli büyüklükte elekler, terazi, hektolitre kabı, mikroskop vb. aletlerden yararlanılır.
Kimyasal Analizler ise alınan numuneler üzerinde bir takım kimyasal maddelerin kullanılması sonucunda protein, yağ, selüloz, kuru madde, inorganik madde gibi besin maddelerinin belirlenmesine yönelik yapılan detaylı özel analizlerdir.
normfeed-balik-yemi-uretimi-07

Dünya Standartlarında Kalite Kontrol ile Kaliteli Üretim

  • HACCP ve Risk Yönetim Sistemi
  • Üretim zinciri boyunca izlenebilirliğin her aşama da sağlanması
  • Kaliteli hammaddeler için sadece GMP+ belgesine sahip tedarikçiler ile çalışmak
  • Hammaddelerin ve üretilen ürünlerin takibi ve kalite kontrolü
  • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun üretim
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
YouTube
Instagram